Auton pesun ABC - Autonpesuaineet

Ei siitä mitään tuliskaan ilman oikeenlaista kemiaa! Jotta auton pesu sujuu vaivattomasti, olisi sinun hyvä tietää vähän kemiasta, sillä erilaiset autonpesuaineet purevat erilaisiin likoihin. Happo kumoaa emäksen ja emäs kumoaa hapon, jolloin tämän kemiallisen neutraloitumisreaktion lopputuloksena syntyy suolaa ja vettä. Avain puhtaaseen, kuivaan ja kiiltävään autoon onkin oikeiden tuotteiden käyttö oikeassa järjestyksessä ja oikeilla pitoisuuksilla.

ph-asteikko

Auton pesun onnistumisen määrittää muutama eri tekijä

Kemikaalin happamuus ilmaistaan pH-arvolla välillä 0–14, missä 0 on vahvin happo, 7 on neutraali ja 14 on vahvin emäs. pH ei mittaa kemikaalin pitoisuutta eikä puhdistuskykyä – päinvastoin pH-asteikon ääripäät voivat olla jopa haitallisia. pH-neutraalit tuotteet soveltuvat myös käsin pesuun ja herkille pinnoille.

Vaikutusaika on tärkeä osa pesuprosessia. Pitkä vaikutusaika yleensä lisää kemikaalin tehokkuutta ja puhdistuskykyä, kun taas lyhyt aika heikentää tehokkuutta. Vaikutusaika on kriittinen etenkin kosketusvapaassa pesussa, jossa ei käytetä mekaanista voimaa. Tärkeää kuitenkin on, ettei mikään kemikaali pääse kuivumaan auton pinnoille.

Pinta-aktiivisuus tarkoittaa kemikaalin ominaisuutta tehota ja irrottaa likaa. Pinta-aktiivisuus vähentää pintajännitettä. Pinta-aktiivisilla kemikaaleilla voi olla erilaista ominaisuuksia: osa vaahtoaa hyvin, osa tehostaa veden ja öljyn emulsiota, osa auttaa hylkimään vettä eli tekee auton kuivaamisesta helpompaa.

Annostelu ja laimennussuhde ovat ratkaisevassa asemassa. Kemikaalien liiallinen annostelu ei vain hukkaa rahaa, vaan voi myös aiheuttaa vahinkoa. Lue siis aina tarkasti aineiden käyttöohjeet.

Pesuaineen vaahtoavuus ei suoraan korreloi hyvään pesutulokseen. Ohut ja vetinen vaahto pysyy auton pinnalla parhaiten ja sen voi antaa vaikuttaa pidempään pelkäämättä kuivumista. Liian ohut vaahto ei takaa riittävää vaikutusaikaa, kun taas liian paksu vaahto on työlästä huuhtoa.

Mekaaninen voima tarkoittaa mitä tahansa välinettä, jota käytetään pesuprosessissa: harjat, pesukintaat, sienet, liinat… Vaihtoehtoinen mekaaninen voima on korkeapainepesureista ja -harjoista tuleva vesisuihkun voima.

Eri lämpötilat (ympäristön, ajoneuvon, liuoksen ja veden) vaikuttavat puhdistusprosessiin, sillä kaikki fysikaaliset ja kemialliset reaktiot ovat lämpötilariippuvaisia.

  • Pesuympäristön lämpötilan tulisi olla noin 20 asteen paikkeilla ja varjossa – ellei sisätiloja ole käytettävissä.
  • Ajoneuvon pintaosien lämpötilat voivat myös nousta korkeiksi joko auringonpaisteessa tai pitkiä matkoja ajettaessa, jolloin auto olisi hyvä jäähdyttää ennen pesua. Liian kuuma sää tai auton pintojen kuumuus saavat pesuaineet kärähtämään auton pintaan kiinni ja haihduttavat vettä nopeammin.
  • Liuoksen lämpötila on tärkeää joissakin pesuaineissa. Useimmat kemikaalit toimivat parhaiten huoneenlämpöisinä.

Lämmin vesi parantaa kemikaalien toimintaa sekä eri likojen liukenemista ja emulgoitumista, jolloin lopputuloksena on nopeampi ja parempi pesutulos. Veden lämpötila ei kuitenkaan saa nousta yli 65 asteen, jotta ajoneuvo tai pesulaitteistot eivät pääse vaurioitumaan.

Oikeat tuotteet likatyypin mukaisesti

lian tyyppi taulukko

Täsmäisku: hyönteiset (emäs)

Hyönteiset liiskaantuvat autosi koriin ja tuulilasiin, eikä niitä ole helppo poistaa – ja auringossa kärventyneet yksilöt ovat entistä haastavampia poistaa.

Kenotek Anti Insect hajottaa hyönteisten proteiineja. Tuote ei sisällä syövyttävää soodaa, ja siksi se onkin turvallinen kaikille maalipinnoille. Hyönteisten poistamatta jättäminen voi johtaa maalipinnan vaurioihin, joten poista hyönteistahrat mahdollisimman pian. Kenotek Anti Insect on heti käyttövalmis; suihkuta pinnalle, anna vaikuttaa hetki ja huuhtele hyvin.

Täsmäisku: helmat ja vanteet (hapan)

Hapanta puhdistusainetta käytetään paikallisen lian puhdistamiseen ennen pintapesua emäksisellä tai neutraalilla pesuaineella. Hapanta pesuainetta ei siis käytetä auton yleispesuun, vaan sillä käsitellään hankalat liat. Happaman pesuaineen jälkeen käytetään emäksistä ainetta neutraloitumiseen.

Hapan pesuaine sopii auton helmoille ja vanteille, mutta sitä voidaan käyttää myös korin metalliosien ja ikkunoiden täsmäpesuun. Happamat pesuaineet poistavat tehokkaasti epäorgaanista likaa, joita ovat mineraalit, savi, vesitahrat, rautalika (jarrupöly), ruoste ja hapettumat, suolat sekä epäorgaaniset maantieliat.

Lievästi hapan tai neutraali pH ajoneuvon pinnalla luo parhaan mahdollisen tilanteen, jotta vahaus- ja kiillotusaineet toimivat toivotunlaisesti. Näin saadaan aikaan veden hylkimisreaktio, jolloin vesi muotoutuu helmiksi ja ikään kuin vetäytyy auton pinnalta pois.

Yleispesu (emäs)

Emäksiset pesuaineet ovat parhaita yleispuhdistusaineita ja ne poistavat yleensä suurimman osan orgaanisesta liasta: rasvat, hyönteiset ja linnunjätökset. Emäksiset pesuaineet puhdistavat tehokkaasti öljy- ja rasvalikoja, kuten bensaluukun polttoainevalumia, mutta ne purevat myös pakoputkeen piintyneeseen nokeen. Vaikeisiin orgaanisiin tahroihin, kuten pihkaan, tehoaa paremmin liuotinpesuaineet.

Emäksisiä pesuaineita voidaan käyttää joko yhdellä tai kahdella pesukerralla tai kaksivaiheisessa emäs/happo-pesuprosessissa. Emäksisiä ainesosia ovat silikaatit, hydroksidit, karbonaatit ja fosfaatit. Liian voimakas emäs on syövyttävä, ja on vältettävä myös emästen käyttöä liian kuumalle ajoneuvon pinnalle.

Lähes kaikki Pesuainepalvelu.fin pesukemikaalit voi muuttaa vaahtopesuaineiksi valikoimamme paineruiskuilla. Lue artikkelimme oikean paineruiskun tai paineruiskukannun valinnasta »

Vahaus & kiillotus

Vaha on kemikaali, joka jättää ohuen suojakerroksen autosi koriin. Kerros suojaa autoa ulkoisilta tekijöiltä, kuten UV-säteiltä, tiesuolalta ja lintujen jätöksiltä. Säännöllinen vahaus parantaa autosi ulkonäköä ja pidentää maalipinnan käyttöikää! Lue erillinen, kattavampi artikkelimme ajoneuvon vahauksesta ja kiillotuksesta »

Shopping Cart
Scroll to Top